Identifikačné závesné štítky

V prípade, že je nežiaduce prilepenie etikety na vaše produkty, ideálnym riešením je použiť identifikačný štítok. 

Identifikačný štítok je popisovateľný a je možné prilepiť naň etiketu.

Identifikačné štítky ponúkame v rôznych rozmeroch so snahou uspokojiť presne potreby klienta.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.