Pravidlá súťaže - Školská taška

Pravidlá súťaže - Školská taška 

 1. Súťaž o značkovú školskú tašku organizuje webová stránka www.e-podnikatel.sk a FB fanpage e-podnikatel.sk. Danú www i FB stránku vlastní spoločnosť Grand Royal, spol. s r.o., IČO : 31414150.

 2. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, spravovaná ani podporovaná.

 3. Trvanie súťaže je od 1.8.2017 do 10.08. 2017, do 23:59 hod.

 4. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov, s korešpondenčnou adresou na území SR, do iných krajín nebude organizátorom súťaže balík odoslaný.

 5. Podmienkou súťaže je označiť tašku, ktorú by zúčastnená osoba rada vyhrala.

 6. Do súťaže sa každý súťažiaci môže zapojiť len 1x.

 7. Po skončení súťaže vyžrebuje organizátor súťaže výhercu, ktorého meno oznámi po skončení súťaže na Facebook fanpage e-podnikatel.sk najneskôr do 5 dní od skončenia súťaže.

 8. Výherca organizátorovi pošle svoju poštovú adresu emailovou správou alebo správou na fanpage e-podnikatel.sk, aby mu organizátor mohol poslať výhru na jeho korešpondenčnú adresu. Výherca môže zvoliť aj osobný odber v predajni Podnikateľ UNI na adrese A.Hlinku 115, 92101 Piešťany. V prípade, že výherca nebude odpovedať na výzvu do 2 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, organizátor vylosuje náhradníka.

 9. Výhra bude odoslaná do 3 pracovných dní od poskytnutia korešpondenčnej adresy výhercu.

 10. Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom, za účelom doručenia výhry, nezodpovedá ani za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.

 11. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

 12. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 13. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platného Zákona o osobných údajoch.